BIURO USŁUG GEODEZYJNYCH I PROJEKTOWYCH Głowacki Romuald


-???-

-???-


O NAS


Historia naszej Firmy rozpocz
ęła się w 1992 roku, kiedy powstało Biuro Usług Geodezyjnych i Projektowych S.C. W 2003 roku spółka dokonała restrukturyzacji w wyniku, której wyodrębniła się firma Biuro Usług Geodezyjnych i Projektowych Głowacki Romuald. Dzisiaj, po 17 latach działalności na rynku, nasza firma jest licząca się w swojej branży nie tylko w Koninie ale również w Polsce.

Wykonujemy us
ługi geodezyjno kartograficzne na obszarze całego kraju. Wśród prowadzonych prac należy wymienić:
a) pomiary sytuacyjno-wysokościowe i opracowanie ich wynik
ów, tyczenie i pomiary realizacyjne i inwentaryzacyjne obiektów przemysłowych
b) rozgraniczenia, podzia
ły nieruchomości i sporządzanie dokumentacji do celów prawnych
c) geodezyjna obs
ługa inwestycji.

Prace wykonują zespo
ły polowe oraz zespoły do prac kameralnych zarządzane przez inżynierów geodetów. Ekipy wyposażone są w nowoczesny sprzęt pomiarowy - dalmierze elektrooptyczne z rejestracją danych oraz samochody ciężarowo-osobowe. Pracownia wyposażona jest w licencjonowane oprogramowanie oraz nowoczesny sprzęt komputerowy.

Nasza firma świadczy us
ługi zarówno dla prywatnych inwestorów, osób indywidualnych, jak i inwestorów instytucjonalnych, generalnych wykonawców, przedsiębiorstw, urzędów administracji publicznej, gestorów sieci uzbrojenia terenu - wszystkich, którym geo-informacja jest pomocna i niezbędna w realizacji zamierzonych celów.

-???- | -???-